Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема: Загальне поняття ораторського мистецтва, історія його розвитку
План

1. Визначення терміна „ораторське мистецтво”.

2. Виникнення і розвиток ораторського мистецтва в епоху античності.

3. Шляхи розвитку вітчизняного ораторського мистецтва (Х-ХХ ст..)

4. Ораторське мистецтво, його особливості.

5. Оратор, вимоги, які ставляться до нього.

6. Мовлення оратора, його риси, вимоги, які ставляться до нього.

7. Аудиторія, її суттєві ознаки.

8. Значення ораторського мистецтва для обраної Вами професії.

Література:

1. Абрамович С. Та ін. Риторика загальна та судова. – К., 2002. – С.6-14, 40-181.

2. Введенская Л., Павлова Л. Риторика для юристов. – Ростов н/Д., 2002. -С. 236-276.

Реферати на теми:

1. Давньогрецьке ораторське мистецтво.

2. Ораторське мистецтво Київської Русі.

3. Красномовство в Україні в ХVII-XVIII ст..

4. Судове красномовство в Росії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст..

Додаткові запитання:

1. Що в Давній Греції називали апологіями?

2. Кого в Давній Греції називали софістами, логографами?

3. Що в середньовіччя називали гомілетикою, екзегетикою, казуїстикою?

4. Що в сучасній поетиці називають тропом?

Завдання:

1. Підготуйте коротку промову (або промови) в дусі софістів на тему „Насильницька смерть як зло і як благо” або на тему „Чи можна побудувати своє щастя на нещасті іншої людини?”, намагаючись обґрунтувати обидві, протилежні з точки зору моралі позиції, видаючи іноді „чорне за біле”, брехню за істину.

2. Випишіть у зошит і вивчіть основні етапи підготовки публічної промови, які виділялися античними риторами.

3. Напишіть текст рекламного оголошення про курси, на яких навчають красномовству (вкажіть, що саме тут вивчатиметься та яку користь це може принести в житті).

4. Випишіть у зошит і вивчіть визначення наступних тропів: епітет, порівняння, метафора, метонімія, синекдоха, перифраза, іронія. Наведіть приклади їх вживання.

 

Тести

 

1. Яке з тлумачень слова «риторика» є дефініцією терміна ?

А. «Мистецтво переконувати».

Б. «Наука про закони підготовки та виголошення публічної промови з метою здійснення бажаного впливу на аудиторію».

В. «Мистецтво добре говорити».

Г. «Мистецтво прикрашати мовлення».

 

2. Виділіть соціально-політичні фактори відродження ораторського мис-тецтва в сучасній Україні.

А. Наявність конкуренції, необхідності завоювання покупців.

Б. Зростання індивідуальної неповторності особистості.

В. Необхідність відстоювати права людини.

Г.Розширення сфер спілкування людей.

 

3. Кого в Давній Греції називали логографами?

А. Учених, які займалися логікою.

Б. Людей, які писали на замовлення судові промови.

В. Людей, які виступали з промовами в суді.

Г. Людей, які виступали з політичними промовами.

 

4. Видатні давньогрецькі оратори.

А. Демосфен.

Б. Августин Аврелій.

В. Квінтілліан.

Г. Ісократ.

5. У класичній риториці один з етапів роботи над промовою – етап задуму, винаходу думки, формулювання ідеї майбутнього виступу

А. Диспозиція.

Б. Інвенція.

В. Меморія.

Г. Акція.

Д. Елокуція.

6. Визначіть словникову статтю, яка стосується слова «красномовство».

А. «1. Дар добре і гарно говорити. 2. Теорія ораторського мистецтва.»

Б. «1. Теорія ораторського мистецтва. 2. Перен. Ефектне, зовнішньо гарне мовлення, але беззмістовне.»

 

7. Виділіть економічні фактори відродження ораторського мистецтва в сучасній Україні.

А. Наявність конкуренції, необхідності завоювання покупців.

Б. Зростання індивідуальної неповторності особистості.

В. Необхідність відстоювати права людини.

Г.Розширення сфер спілкування людей.

 

8. «Чи слід молодиці світити грішним волоссям проти Божого сонця?» Визначіть вид підкресленого тропу.

А. Метафора.

Б. Порівняння.

В. Епітет.

Г. Іронія.

 

9. Троп, основу якого складає заміна слова описом того предмета, особи, яви-

ща, які називає це слово.

А. Синекдоха.

Б. Метонімія.

В. Перифраз.

Г. Евфемізм.

 

10. «Кожна із цих справ підіймає з каламутної води сучасного суспільства

яскраві типи зла». Визначіть вид підкресленого тропу.

А. Метафора.

Б. Порівняння.

В. Епітет.

Г. Іронія.

 

Практичне заняття № 2 (2 години).Дата добавления: 2015-08-31; просмотров: 783. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2019 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия