Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Практичне заняття № 4 (2 години).

Тема: Види ораторського мистецтва

План

1. Наукові критерії поділу ораторського мистецтва на окремі види.

2. Суспільно-політичне ораторське мистецтво.

3. Академічне ораторське мистецтво.

4. Судове ораторське мистецтво.

5. Суспільно-побутове ораторське мистецтво.

6. Види красномовства за метою мовлення: інформаційне, агітаційне, розважальне.

Література:

1. Абрамович С. Та ін. Риторика загальна та судова. – К., 2002. – С. 15-39.

2. Анисимова Т., Гимпельсон Е. Современная деловая риторика. – М., 2004. – С. 59-153, 230-362.

3. Мацько Л., Мацько О. Риторика. – К., 2003. – С.190-216.

Реферати на теми:

1. Красномовство як знаряддя соціальної боротьби.

2. Особливості рекламних промов та оголошень.

3. Політичне красномовство українських парламентаріїв.

Додаткові запитання:

1. На які види поділяють аргументи, що можуть використовуватися оратором в агітаційних промовах? Охарактеризуйте коротко кожний вид.

Завдання:

1. Підготуйте урочисту промову:

- або з приводу свята заснування Криворізького навчального центру ОНЮА;

- або з нагоди дня народження одного з Ваших однокурсників.

2. Запишіть і вивчіть визначення наступних стилістичних фігур:

- риторичний вигук, риторичне питання, риторичне звертання, антитеза, анафора, епіфора, інверсія, градація. Наведіть приклади їх вживання.

3. Переробіть послідовно фразу в риторичне питання, риторичне звертання, риторичний вигук:

Український фольклор - скарбниця нашої духовності.

Тести

1. Стилістична фігура, побудована на основі протиставлення антагоністичних явищ, називається...

А. Анафора.

Б. Інверсія.

В. Градація.

Г. Антитеза.

 

2. Наявність теоретичних положень, чіткої термінології, об’єктивність, незалежність від суб’єктивних уподобань доповідача, аргументованість, логічність міркувань, закономірність результатів – це особливості...

 

А. Академічного красномовства.

Б. Судового красномовства.

В. Політичного красномовства.

Г. Суспільно-побутового красномовства.

Д. Церковного красномовства.

 

3. Виберіть ті види красномовства, які виділяють за сферами вживання.

А. Політичне красномовство.

Б. Агітаційне красномовство.

В. Інформаційне красномовство.

Г. Академічне красномовство.

 

4. Особливостями судового красномовства є...

А. Панегірічність, ритуальність, лаконічність тексту, імпровізаційність иступу, наявність фольклору.

Б. Офіційний характер промови, її полемічність, конкретна спрямованість, попередня обумовленість змісту, підсумковий характер промови.

В. Ангажованість, суб’єктивність, підвищена ідейність, пафосність, наявність громадсько значимих проблем.

Г. Попередня обумовленість тематики виступу, символічність, алегоричність стилю мовлення, багатоплановість змісту, зв’язок з календарем і священними книжками.

Практичне завдання № 5 (2 години)

Тема: Судова промова

План

1. Поняття судової промови, її мета, предмет і завдання.

2. Характерні риси судової промови.

3. Види судових промов.

4. Зміст судової промови (в першу чергу, промови в цивільній справі та в адміністративній справі в суді першої інстанції).

5. Підготовка судової промови, її основні етапи.

6. Постановка питань у ході судового слідства: види питань, юридичні та етичні вимоги до їх вживання.

Література:

1. Абрамович С. Та ін. Риторика загальна та судова. – К., 2002. – С. 280-304.

2. Введенская Л., Павлова Л. Риторика для юристов. – Ростов н/Д., 2002. С. 277-289, 362-425.

Реферати на теми:

1. Ораторське мистецтво давніх судових ораторів.

2. Судове красномовство в Україні.

3. А.Д.Коні як видатний судовий оратор.

4. Юридичні кліше в тексті судової промови.

5. Мовленнєві засоби переконання і впливу в судовій промові.

Завдання:

1. Складіть перелік окремих груп слухачів, які входять до складу судової аудиторії. Коротко охарактеризуйте суттєві ознаки кожної з них, їх настрій та інтереси. Якщо є можливість, складіть схему судової аудиторії.

2. Знайдіть у спеціальній літературі і запишіть практичні поради з приводу вживання питань у судовому засіданні.

 

Тести

 

1. Судова аудиторія складається...

А. з 3 груп слухачів.

Б. з 5 груп слухачів.

В. з 4 груп слухачів.

Г. з 6 груп слухачів.

 

2. Мета судової промови - ...

А. Допомогти формуванню внутрішнього переконання судді.

Б. Визначити вид і термін покарання.

В. Сприяти ухваленню законного, обгрунтованого і справедливого вироку.

Г. Визначити винність чи невинність підсудного.

 

3. До особливостей судової промови належать...

А. Офіційний характер.

Б. Полемічність.

В. Термінологічна насиченість.

Г. Заангажованість.

 

4. Досудове збирання матеріалів включає в себе...

А. Вивчення матеріалів справи.

Б. Вивчення життєвого шляху судді.

В. Проведення необхідних консультацій, бесід.

Г. Запис показань свідків під час судового розслідування.

 

5. Хто з відомих російських ораторів-юристів ховається за псевдонімом «П.Сергеич»?

А. Коні.

Б. Плевако.

В.Холєв.

Г. Пороховщиков.

 

 

6. До особливостей судової аудиторії не належать:

А. Однорідність за рівнем професійних знань.

Б. Неоднорідність за політичними, релігійними і моральними настановами.

В. Висока емоційна напруженість.

Г. Однорідність за напрямком інтересів.

 

7. Види питань за семантикою.

А. Правильно поставлені (коректні).

Б. Неправильно поставлені (некоректні).

В. Питання для уточнення інформації.

Г. Питання для поповнення інформації.

 

8. Види питань за ступенем впливу .

А. Нейтральні.

Б. Доброзичливі.

В. Альтернативні.

Г. Ті, які не стосуються теми.

 

 

Практичне заняття № 6 (2 години)Дата добавления: 2015-08-31; просмотров: 1554. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.027 сек.) русская версия | украинская версия