Студопедия — Тема 9. Види судових промов, їх зміст і структура
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема 9. Види судових промов, їх зміст і структура


Види судових промов в залежності від того, хто з учасників судових дебатів їх виголошує, від справи, яку розглядає суд, і від судової інстанції. Репліка як частина судової промови, її основне призначення.

Зміст і побудова обвинувальної промови.

Вступна частина промови: оцінка суспільно-політичного значення справи, яка розглядається; вказівка на характерні особливості справи; виклад програми виступу та ін.

Виклад фактичних обставин злочину (фабула справи). Способи викладу фактичних обставин справи: хронологічний, систематичний, мішаний.

Аналіз і оцінка зібраних у справі доказів з позиції обвинувачення. Аналіз доказів з точки зору їх належності до даної справи; їх достовірності; допустимості їх використання при розгляді справи; достатності для вирішення справи. Характерні обставини, аспекти, риси, на які треба звертати увагу, аналізуючи показання свідків (свідчення за чутками, суперечливість показань, припущення свідків; свідчення родичів; показання свідків, зацікавлених у результатах справи; показання свідків, що ворожо ставляться до підсудного, свідків, що перебувають у підлеглості підсудного; показання малолітніх і неповнолітніх свідків); показання підсудного (самообмова, обмова, алібі, повне або часткове визнання своєї вини); показання потерпілого; висновки експертизи.

Обґрунтування кваліфікації злочину. Відсутність альтернативи в юридичній оцінці встановлених фактів. Необхідність публічного аналізу елементів складу злочину.

Характеристика особи підсудного (ставлення до праці, навчання, поведінка на виробництві та в побуті, працездатність, стан здоров’я, сімейний стан, дані про минулі судимості тощо). Вимоги до характеристики підсудного (аргументованість, об’єктивність тощо).

Обґрунтування пропозиції про міру покарання, цивільний позов. Проблема обов’язковості/необов’язковості зазначення прокурором точної міри покарання. Форма, у якій прокурор має звертатися до суду з пропозицією про міру покарання. Питання цивільного позову, які мають бути висвітлені в промові прокурора.

Аналіз причин і умов, що сприяли вчиненню злочину (конкретні обставини і умови; особа, що несе відповідальність; заходи запобігання). Випадки, у яких прокурор має порушити клопотання перед судом про винесення окремої ухвали.

Заключна частина промови, її факультативність. Зміст заключної частини.

Захисна промова, її значення в судових дебатах. Зміст захисної промови. Шляхи захисту підсудного: заперечувати обвинувачення в цілому; заперечувати обвинувачення щодо окремих його частин; заперечувати правильність кваліфікації; обґрунтовувати менший ступінь вини і відповідальності підсудного; доказувати неосудність підсудного.

Структура захисної промови.

Вступна частина захисної промови: оцінка суспільно-політичного значення справи; вказівка на специфічні особливості справи; виклад програми промови; відсилка до окремих положень промови прокурора тощо.

Установлення фактичних обставин справи. Види справ, у яких виклад фабули доречний як самостійна частина захисної промови (справи, у яких фабула складна і допускає різні тлумачення; справи, у яких захисник доказує наявність обставин, що усувають протиправність діяння; справи, у яких, на думку адвоката, відсутні суб’єктивні умови відповідальності).

Аналіз і оцінка зібраних у справі доказів. Аналіз доказів в аспекті їх належності до даної справи; допустимості їх використання; їх достовірності; достатності для вирішення справи. Послідовність аналізу доказів, вироблена багаторічною адвокатською практикою. Побудова аналізу доказів в залежності від обраної адвокатом лінії захисту. Прийоми аналізу доказів: зіставлення показань однієї і тієї ж особи на попередньому слідстві і в суді; зіставлення показань різних свідків; зіставлення показань учасників процесу і документів тощо. Висновки адвоката на підставі аналізу і оцінки доказів.

Обґрунтування кваліфікації злочину. Підходи в запереченні правильності кваліфікації злочину в залежності від обраної лінії захисту.

Характеристика особи підсудного, її роль у захисній промові. Аналіз мотивів скоєного злочину як основа характеристики підсудного. Вимоги до характеристики особи підсудного адвокатом.

Міркування про цивільний позов, міру покарання; значення їх для захисту підсудного.

Заключна частина, її роль у захисній промові.

Репліка – не обов’язкова частина судових дебатів. Обставини, за яких прокурор виступає з реплікою; вимоги до репліки обвинувача. Зміст репліки адвоката.

 Дата добавления: 2015-08-31; просмотров: 2301. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Понятие и структура педагогической техники Педагогическая техника представляет собой важнейший инструмент педагогической технологии, поскольку обеспечивает учителю и воспитателю возможность добиться гармонии между содержанием профессиональной деятельности и ее внешним проявлением...

Репродуктивное здоровье, как составляющая часть здоровья человека и общества   Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального благополучия при отсутствии заболеваний репродуктивной системы на всех этапах жизни человека...

Случайной величины Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х называют функцию f(x) – первую производную от функции распределения F(x): Понятие плотность распределения вероятностей случайной величины Х для дискретной величины неприменима...

ОЧАГОВЫЕ ТЕНИ В ЛЕГКОМ Очаговыми легочными инфильтратами проявляют себя различные по этиологии заболевания, в основе которых лежит бронхо-нодулярный процесс, который при рентгенологическом исследовании дает очагового характера тень, размерами не более 1 см в диаметре...

Примеры решения типовых задач. Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2   Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2. Найдите константу диссоциации кислоты и значение рК. Решение. Подставим данные задачи в уравнение закона разбавления К = a2См/(1 –a) =...

Экспертная оценка как метод психологического исследования Экспертная оценка – диагностический метод измерения, с помощью которого качественные особенности психических явлений получают свое числовое выражение в форме количественных оценок...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия