Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема: Публічний виступ, його структура і методика підготовки

План

1. Основні етапи підготовки промови.

2. Визначення мети і задач виступу.

3. Джерела необхідної для виступу інформації.

4. Структура публічної промови.

5. Композиційні принципи, способи викладу матеріалу.

6. Прийоми мовлення.

7. Написання промови, її запам’ятовування.

Література:

1. Абрамович С. Та ін. Риторика загальна та судова. – К., 2002. – С.246-251.

2. Введенская Л., Павлова Л. Риторика для юристов. – Ростов н/Д., 2002. – С.249-270.

3. Мацько Л., Мацько О. Риторика. – К., 2003. – С.90-101, 110-132.

Завдання:

1.Відомий вірш М.Рильського є прикладом високої риторики, типового ораторського (хоча й віршованого) розкриття теми. Визначте його тему. Чому ця тема конкретніша, ніж такий об’єкт розмови, як «українська мова» взагалі ?

Як парость виноградної лози,

Плекайте мову.

Пильно й ненастанно.

Політь бур’ян. Чистіша від сльози

Вона хай буде. Вірно і слухняно

Нехай вона щоразу служить вам.

Хоч і живе своїм живим життям.

Прислухайтесь, як океан співає –

Народ говорить.

2.Визначте мету наведеного далі уривку з академічної лекції.

«У 7 - 8-х класах поряд з етичною бесідою можна організовувати диспути. Це форма більш активної участі учнів в обговоренні моральних питань. Учні часто сперечаються між собою з різних питань. Ці суперечки можна використати, спрямувавши їх у певне русло, організувати диспути на теми: «У чому краса людини», «Що таке колектив і чи є він у нашому класі», «Про смаки і манери молодої людини»...

3.Складіть промову на тему «Сучасний шлюб та його перспективи» за поданими тезами:

- любов як основа шлюбу;

- церковний та світський погляд на шлюб;

- проблема розлучення: причини та моральні аспекти;

- зміна ставлення до вільного кохання в сучасному суспільстві;

- нетрадиційні форми шлюбних відносин і ставлення до них суспільства.

4.Прочитайте наведений далі текст. Визначте, на якому логічному законі його побудовано. Обгрунтуйте свою думку.

«Гомерівський епітет – поетичне означення, характерне для Гомеровського епосу («Іліади», «Одіссеї»). Дві ознаки характеризують ці епітети: вони складені, об’єднують два корені, і постійні, тобто назавжди закріплені за певними словами чи іменами. Наприклад: світлоока богиня, швидконогий Ахіллес, срібролукий Аполлон, золототронна Гера, хитророзумний Одіссей і т.д. Український перекладач «Одіссеї» Б.Тен користується епітетами «многослізний», «богорівний».

5.Проаналізуйте схему «Композиційна побудова промови». Яке основне завдання кожної композиційної частини промови? Які прийоми збудження уваги, з Вашої точки зору, найбільш дієві?

Частини виступу Прийоми збудження уваги
1. Вступ Завдання: - викликати інтерес до теми виступу; - встановити контакт; - підготувати слухачів до сприйняття виступу; - обгрунтувати постановку питання. 2. Головна частина Завдання: - послідовно пояснити висунуті положення; - довести їх правильність; - підвести слухачів до необхідних висновків. 3. Заключна частина Завдання: - підсумувати сказане; - підвищити інтерес до предмета промови; - підкреслити значення сказаного; - закликати до безпосередніх дій. - Звернення. - Виклад мети виступу, огляд головних розділів. - Переказ парадоксальної ситуації. - Апеляція до інтересів аудиторії. - Апеляція до подій. - Апеляція до географічних або погодних умов. - Апеляція до промови попереднього оратора. - Звернення до авторитетів або відомих джерел. - Гумористичне зауваження. - Питання до аудиторії.

 

Тести

 

1. Визначіть, які теми публічного виступу доречні в аудиторії, де працюють люди пенсійного віку.

А. «Соціальна політика уряду».

Б. «Про виховання молоді».

В. «Секрети раціонального харчування».

Г. «Мода вчора і сьогодні».

 

2. У класичній риториці один з етапів роботи над промовою – етап задуму, винаходу думки, формулювання ідеї майбутнього виступу

А. Диспозиція.

Б. Інвенція.

В. Меморія.

Г. Акція.

Д. Елокуція.

 

3. Результатом роботи з літературою на етапі «читання-ознайомлення» є:

А. Виписки з книжок за питаннями попереднього плану.

Б. Розмітка матеріалу в різних книжках.

В. Список необхідної літератури.

 

4. Вид конспектування літератури, який передбачає перетворення письмового мовлення в усне.

А. Лекторське конспектування.

Б. Фактографичне конспектування.

В. Вільне конспектування.

Г. Оцінювальне конспектування.

Д. Творче конспектування.

 

5. Принцип композиційної спільномірності у викладі матеріалу передбачає..

А. Використання мінімальної кількості засобів для розкриття ідеї виступу.

Б. Виклад інформації від відомого до невідомого, від простого до складного.

В. Поєднання у виступі старого й нового, раціонального і ємоційного, позитивної і негативної інформації.

Г. Розміщення матеріалу у виступі таким чином, щоб зацікавленість слухачів зростала.

 

6. Індуктивний спосіб викладу матеріалу у виступі – це розміщення його таким чином, щоб...

А. відбувався перехід від конкретних фактів до узагальнення.

Б. матеріал наступного питання базувався на попередньому питанні.

В. предмет виступу, його тема розглядалися з усіх боків.

Г. відбувався перехід від загальних положень до конкретних ситуацій і висновків на підставі цього.

Д. відбувався перехід від поверхневого викладу матеріалу до більш детального його розгляду.

 

7. Вид конспектування літератури, який передбачає доповнення, розвиток, узагальнення думок автора книжки .

А. Лекторське конспектування.

Б. Фактографичне конспектування.

В. Вільне конспектування.

Г. Оцінювальне конспектування.

Д. Творче конспектування.

 

8. Спіралеподібний спосіб викладу матеріалу у виступі – це розміщення його

таким чином, щоб...

А. відбувався перехід від конкретних фактів до узагальнення.

Б. матеріал наступного питання базувався на попередньому питанні.

В. предмет виступу, його тема розглядалися з усіх боків.

Г. відбувався перехід від загальних положень до конкретних ситуацій і висновків на підставі цього.

Д. відбувався перехід від поверхневого викладу матеріалу до більш детального його розгляду.

 Дата добавления: 2015-08-31; просмотров: 1559. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.018 сек.) русская версия | украинская версия