Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПЕРЕДМОВА. 1. С.А.Абрамов, Г.Г.Гнездилова, Е.Н.Капустина, М.И.Селюн Задачи по програм­мированию
1. С.А.Абрамов, Г.Г.Гнездилова, Е.Н.Капустина, М.И.Селюн Задачи по програм­мированию. – М.: «Наука», 1988.

2. В.Н.Пильщиков Сборник упражнений по языку Паскаль. – М.: «Наука», 1989.

3. Е.Андреева, И.Фалина Системы счисления и компьютерная арифметика. – М.: «Лаборатория базовых знаний», 2000

4. О.П.Зеленяк Практикум по программированию на TUBO PASCAL.- Киев: «Диа­Софт», 2001

5. Д.М.Златопольский Я иду на урок информатики. – М.: «Первое сентября», 2001

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ

Криворізький навчальний центр

Кафедра гуманітарних і соціально-економічних дисциплін

ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО

Методичні вказівки для самостійної роботи

І підготовки до практичних занять студентів усіх форм навчання

Кривий Ріг

Ораторське мистецтво: Методичні вказівки для самостійної роботи і підготовки до семінарських занять студентів усіх форм навчання. Укладач: О. А. Пахомова. – Кривий Ріг: КНЦ ОНЮА, 2010. – с.

 

Рецензенти:

 

 

Рекомендовано до друку Вченою радою КНЦ ОНЮА (протокол №___ від ___ __________200__ р.)

 


Зміст

Передмова ……………………….….…….......................................................

1. Зміст курсу за темами…………………………..........................................

2. Плани і завдання до практичних занять для студентів вечірньої форми навчання ………………………………….……..........................................

3. Плани і завдання до практичних занять для студентів заочної форми навчання ......................................................................................................

4. Самостійна робота студентів: завдання та методичні вказівки щодо виконання ………………………………………………..…………..…....

5. Питання до заліку………………………...................................................

6. Критерії оцінювання знань студентів ….………………………………

7. Список рекомендованої літератури……..………………………….......

 

ПЕРЕДМОВА

Професія юриста (так само, як і професія дипломата, політика, лікаря, вчителя, журналіста) належить до лінгвоінтенсивних професій. Майстерність юриста, його успіх, його кваліфікація значною мірою залежать від того, наскільки він володіє словом – і писемним, і, особливо, усним. Адже юристам доводиться часто виступати на зборах, засіданнях, конференціях, перед населенням з правових та інших питань, брати участь у різних урочистих і скорботних заходах. Юристи виступають з лекціями, доповідями, інформаціями, з агітаційними і, звичайно ж, судовими промовами. Усе це вимагає добрих знань основ красномовства, навичок публічного виступу. І дати ці знання майбутнім правознавцям, сформувати в них ораторські вміння і навички повинний саме навчальний курс «Ораторське мистецтво».

Дисципліна «Ораторське мистецтво» вивчає способи побудови і публічного проголошення промови з метою переконання аудиторії, ефективного впливу на неї. Вона теоретично висвітлює питання формування європейської риторики, історії її розвитку, типи красномовства та сфери його вживання, питання підготовки промов та культури оратора.

Особлива увага приділяється судовому красномовству, процесу підготовки судової промови, характеристиці її функцій, складових частин, аналізу промов державного обвинувача і адвоката. Зокрема, вивчаються психологічні та мовленнєві основи активізації уваги судової аудиторії, способи обґрунтування винності і невинності підсудного. Викладаються також вимоги до промов ораторів-юристів у судах усіх інстанцій.

Метою вивчення дисципліни «Ораторське мистецтво» є формування в майбутніх юристів майстерності у володінні усним прозаїчним словом, необхідної для того, щоб ефективно впливати на аудиторію в бажаному напрямку.

Завданням вивчення дисципліни є теоретична підготовка студентів з питань діяльності оратора-юриста, культури публічного виступу, характеристики мовлення щодо акустико-фізіологічних позицій; отримання студентами знань про класифікацію родів і видів красномовства, про етапи підготовки і загальні принципи побудови публічного виступу, способи викладення матеріалу виступу, активізації мислення аудиторії, принципи і способи проведення полеміки, особливості судової промови.

Важливим завданням вивчення «Ораторського мистецтва» є також практична підготовка студентів з метою придбання вмінь і навичок будувати тактику виступу, його аргументацію, знаходити і виправляти логічні помилки публічного виступу, правильно підбирати і застосовувати інтонаційно-виразні засоби мовлення, різноманітити механізм наочності слова, знімати напруження перед виступом.

Запропоновані методичні вказівки містять комплекс необхідних матеріалів для організації самостійної роботи студентів і проведення практичних занять з «Ораторського мистецтва».

 Дата добавления: 2015-08-31; просмотров: 421. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия