Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ
 

Основний обсяг перевезення вантажів припадає на залізничний транспорт. Тарифи па перевезення вантажів цим транспортом розрахову­ються в таких розмірах, які дають змогу відшкодувати всі експлуатаційні витрати й забезпечити отримання прибутку. Тарифи на залізничному транспорті складаються з витрат на початково-кінцеві та рухомі опера­ції. Тарифна ставка встановлюється виходячи з розрахунку на 10 ткм. Крім того, вона розраховується також як середня для всієї залізниці за­лежно від відстані перевезений. На залізничному транспорті здебільшого розраховується мінімальна плата за перевезення вантажу на відстань 50 км, яка береться за основу.

 

 

З метою заохочення тарифи па залізничному транспорті поділяються залежно від виду вантажів. Вантажі диференціюються за видами з ме­тою раціонального використання та завантаження транспортного засобу, ефективнішого використання залізничного складу тощо.

Тарифи залізничного транспорту поділяються на загальні, виняткові, пільгові, місцеві та за видами відправлень.

Загальні тарифи. За цими тарифами перевозять основну масу ван­тажів, причому в одному вагоні можуть перевозитися різні вантажі. Рі­вень цих тарифів звичайний, а в окремих випадках навіть нижчий.

Виняткові тарифи. Застосовуються при перевезенні одноманітних вантажів на наперед визначену відстань, тобто коли визначаються райони підправлення та призначення. Ці тарифи можуть бути вищими або нижчими від загальних:

· підвищені — встановлюються па нераціонально дальні, зустрічні Й повторні перевезення, а також тоді, коли вантажі доцільніше бу­ло б перевозити іншим видом транспорту або коли потрібні особ­ливі пристрої для завантаження та розвантажування;

· знижені — встановлюються при перевезенні вантажів у стійких порожніх напрямках;

· підвищені або знижені —диференціюються за порами року (взим­ку, влітку, восени), видами вантажів і застосовуються для знижен­ня нерівномірності перевезень.

Пільгові тарифи. Встановлюються при перевезенні вантажів до на­перед визначеного підприємства й у наперед визначений чає.

Місцеві тарифи. Діють при перевезенні вантажів на місцевому спо­лученні, тобто в межах однієї залізниці.

Тарифи ш видами відправлень. Поділяються на повагонні, контейнер­ні та дрібні:

· повагонні. Основою є ставка за один вагон за певної норми його за­вантаження. Якщо технічна норма завантаження вагона повністю використана, оплата здійснюється повністю. Якщо вантаж відправ­лений при неповному завантаженні вагона, відправник штрафуються;

· контейнерні. Цей вид перевезень дорогий порівняно з повагонни­ми й застосовується найчастіше при перевезенні особливих ван­тажів;

· дрібні (або маршрутні). На ці перевезення діють знижені тарифи. Тариф розраховується на 1 ткм, тобто за одиницю маси. Ці тарифи

 

 

диференціюються залежно під маси вантажу із застосуванням річ­них надбавок і знижок. При збільшенні маси перепечеш, вантажів надбавка зменшується.

Зазначимо, що всі тарифи на перенесення вантажів залізницею залежать також від особливостей вантажу. Так, окремі вантажі швидко псуються й погребують особливих умов перевезення (наприклад, у вагонах-рефрижераторах). 1І,е враховується у розмірі і арніку, тому він збіль­шується з урахуванням цих додаткових витрат.

На окремих залізницях застосовуються надбавки до діючих середніх тарифів за швидкість перевезення вантажів. Іноді такі тарифи збільшу­ються вдвічі (крім вантажів, що швидко псуються).

Нині в Україні залізничні тарифи здебільшого регулюються держа­вою, яка встановлює максимальні або мінімальні обмеження з мстою зниження для виробників, і передусім споживчих виробів, ціни переве­зення, його собівартості, а отже, ціну виробу загалом.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 415. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.018 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7