Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Зміст та психолого-педагогічні засоби професійної орієнтації учнів різного віку
669.Алендарь, Н. Професійна орієнтація сільських підлітків : [форми та методи профорієнтац. роботи у сіл. загальноосвіт. школі] / Надія Алендарь // Молодь і ринок. – 2009. – № 9. – С. 89–93. – Бібліогр.: 5 назв.

670.Андреева, Н. Д. Профориентация при обучении ботанике и зоологии / Н. Д. Андреева, Н. В. Малиновская // Биология в школе. − 2004. − № 1. − С. 26−32 : табл.

671.Арефьев, И. П. Опорные схемы по технологии : [формирование в учащихся 5−9 кл. знаний об отраслях пр-ва, форм труд. деятельности, выполнения заданий профориентац. характера] / И. П. Арефьев // Школа и пр‑во. − 2004. − № 3. − С. 18−25 : табл.

672.Бех, М. І. Зміст профорієнтаційної роботи зі старшокласниками в сучасній середній загальноосвітній школі / М. І. Бех // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. − К. ; Житомир, 2005. − Вип. 7. − С. 296−301. − Бібліогр.: 8 назв.

673.Бех, М. І. Педагогічні умови формування у старшокласників образу „Я – майбутній професіонал” у процесі профорієнтаційної роботи / Бех М. І. // Проблеми залучення молоді до процесу прийняття рішень на місцевому і регіональному рівнях : Міжнар. наук.-практ. конф., 15−16 груд. 2005 [р., м. Київ] : зб. ст. / Ін-т проблем виховання АПН України, Укр. нац. комітет молодіж. організацій [та ін.]. − К. ; Т. : Терно-граф, [2006]. − С. 254−261. − Бібліогр.: 6 назв.

674.Бех, М. Професійна орієнтація старшокласників в умовах профільного навчання / Максим Бех // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / [Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича]. − Чернівці, 2005. − Вип. 255 : Педагогіка та психологія. − С. 3−10. − Бібліогр.: 6 назв.

675.Бех, М. І. Професійна орієнтація старшокласників на етапі закінчення загальноосвітнього навчального закладу / Бех М. І. // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання [та ін.]. − К., 2008. − Вип. 12, кн. 1. − С. 379−386. − Бібліогр.: 10 назв.

676.Бех, М. І. Спільна діяльність школи та вузу як педагогічна система формування у старшокласників образу „Я − професіонал” / М. І. Бех // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун‑т. − Рівне, 2004. − Вип. 28. − С. 52−55. − Бібліогр.: 5 назв.

677.Битянова, М. Я выбираю профессию… в первый раз : [осн. составляющие профориентации в школ. возрасте] / Марина Битянова // Шк. психолог. − 2006. − Янв. (№ 2). − С. 29−30. − Библиогр.: 11 назв.

678.Білик, О. С. Проведення профорієнтаційної роботи вчителями початкової школи / О. С. Білик // Вісн. Глухів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки. − Глухів, 2007. − Вип. 10. − С. 143−147 : табл. − Бібліогр.: 7 назв. − Дод.: Анкета для вчителів почат. класів.

679.Бондаренко, Г. П. Організація роботи класного керівника з питань орієнтації школярів на педагогічні професії / Г. П. Бондаренко, Л. В. Лазаренко // Зб. наук. пр. (Пед. науки) / Бердян. держ. пед. ун-т. − Бердянськ, 2004. − № 1. − С. 92−99. − Бібліогр.: 6 назв.

680.Бордюк, В. М. Соціально-педагогічна підтримка старшокласників у процесі їхнього професійного самовизначення / В. М. Бордюк, М. А. Бордюк // Наука і освіта. – 2008. – № 3. – С. 168–173 : табл. – Бібліогр.: 16 назв.

681.Василиків, І. Особливості профорієнтаційної роботи зі школярами у навчальних закладах : [структура профорієнтац. роботи] / Іван Василиків // Молодь і ринок. − 2007. − № 3/4. − С. 161−166 : табл. − Бібліогр.: 28 назв.

682.Васюк, О. Організаційні етапи педагогічної орієнтації, форми та методи її ефективного формування : [профорієнтація на пед. професію дітей різних вікових груп] / Оксана Васюк // Вісн. Книжк. палати. – 2008. – № 6. – С. 23–26. – Бібліогр.: 14 назв.

683.Васьківський, М. Соціально-педагогічні умови трудового виховання та професійної орієнтації учнів / Микола Васьківський // Молодь і ринок. − 2007. − № 5/6. − С. 33−37. − Бібліогр.: 6 назв.

684.Войтко, А. І. Професійні проби як засіб підготовки учнів 8−9 класів до вибору професії / А. І. Войтко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. − Рівне, 2005. − Вип. 33. − С. 43−45. − Бібліогр.: 5 назв.

685.Волков, Д. К. Применение психологической теории решений к задачам профориентации : [опыт применения психол. теории решений для выбора профессии старшеклассниками] / Д. К. Волков // Школа и пр-во. – 2008. – № 3. – С. 5–6 : табл.

686.Воронин, И. В. Представления о критериях эффективности проведения профориентационных занятий у подростков / Воронин И. В. // Пед. науки. − 2007. − № 2. − С. 163−166.

687.Воронин, И. В. Эффективность профориентационных занятий с подростками : [9−10 кл.] / И. В. Воронин // Пед. технологии. − 2008. − № 1. − С. 71−76.

688.Воронкевич, Н. В. Зміст профорієнтаційної роботи : [з досвіду роботи психологів Луганщини, ЗОШ № 16, м. Сєвєродонецьк] / Наталія Валентинівна Воронкевич // Психол. газета. − 2006. − Серп. (№ 16). − С. 9−10.

689.Вострікова, В. В. Використання уроків іноземної мови у професійно-педагогічному самовизначенні старшокласників багатопрофільного ліцею / Вострікова В. В. // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т [та ін.]. − Херсон, 2006. − Вип. 41. − С. 108−111. − Бібліогр.: 13 назв.

690.Вострікова, В. В. Концептуальні підходи до професійної орієнтації старшокласників профільних ліцеїв / В. В. Вострікова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Запоріз. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти [та ін.]. − Запоріжжя, 2007. − Вип. 42. − С. 122−128. − Бібліогр.: 9 назв.

691.Вострікова, В. Особливості професійної орієнтації старшокласників на професію вчителя гуманітарного профілю / Вікторія Вострікова // Наук. зап. Сер.: Педагогіка / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка [та ін.]. − Т., 2007. − № 8. − С. 128−132. − Бібліогр.: 8 назв.

692.Вострікова, В. В. Особливості професійної спрямованості учнів багатопрофільного ліцею : [система профорієнтац. роботи зі старшокласниками до обрання професії вчителя інозем. мови] / Вострікова В. В. // Тавр. вісн. освіти. − 2005. − № 2. − С. 186−189.

693.Галущенко, Є. А моя мама… : взаємодія батьків і школи у профорієнтації дітей / Є. Галущенко // Шкіл. світ. − 2007. − Жовт. (№ 38). − С. 7.

694.Глазырина, Е. А. Профориентационная работа на уроках технологии как средство социализации учащихся / Е. А. Глазырина // Школа и пр‑во. – 2009. – № 3. – С. 7–8.

695.Глушенкова, Л. Творча діяльність як засіб розвитку професійних інтересів у процесі викладання художніх видів праці : [урок труд. навчання у 8 кл. з моделювання одягу] / Людмила Глушенкова // Нова пед. думка. − 2004. − № 3. − С. 142−143.

696.Григорович, Р. В. Профорієнтаційна робота : [етапи, структур. компоненти профорієнтац. роботи в школі] / Р. В. Григорович // Соц. працівник. − 2008. − Черв. (№ 12). − С. 2–4.

697.Гуленко, А. С.Трансактний аналіз у профорієнтаційній роботі зі старшокласниками / А. С. Гуленко // Шкіл. психологу. Усе для роботи. – 2009. – № 7. – С. 12–18. – Бібліогр.: 14 назв.

698.Гуріна, Н. Формування готовності учнів до свідомого вибору професії : [профорієнтація на шахтар. професії у вечір. школі] / Наталя Гуріна // Сучас. школа України. – 2009. – № 9. – С. 18–22. – Дод.: Урок укр. мови профорієнтац. змісту.

699.Гуцан, Л. А. Ефективна профорієнтаційна робота – крок до вибору майбутньої професії : [проф. орієнтація учн. молоді] / Гуцан Л. А. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 77–85. – Бібліогр.: 5 назв.

700.Гуцан, Л. А. Професійна орієнтація учнівської молоді – соціально-економічна необхідність суспільства : [система проф. орієнтації в Україні і за рубежем] / Л. А. Гуцан // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання [та ін.]. − К., 2007. − Вип. 10, кн. 2. − С. 381−389.− Бібліогр.: 6 назв.

701.Гуцан, Л. А. Профорієнтаційна робота − основа допрофільної підготовки учнів гімназії / Гуцан Л. А. // Науково-методичні засади формування ключових компетенцій учня гімназії : матеріали наук.-практ. конф. до 70-річчя навч. закл. та 10-річчя гімназії / Ін‑т педагогіки АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України, Гімназія „Консул” № 86 [та ін.]. − К., 2008. − С. 224−232 : табл. − Бібліогр.: 5 назв.

702.Демиденко, В. К. Здоровье и выбор профессии школьниками : [монография] / В. К. Демиденко, А. П. Гречишкина, О. Д. Гречишкина ; Бердян. гос. пед. ун-т. − Бердянск : БГПУ, 2005. − 200 с. − Библиогр.: с. 123−158.

703.Демина, Т. Б. Психолого-педагогическая поддержка в профессиональном самоопределении школьника / Демина Т. Б. // Психологическое и социально-педагогическое сопровождение детей и молодежи : материалы междунар. науч. конф., [6−8 дек. 2005 г. : в 2 т.] / Ярославл. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского [и др.]. − Ярославль, 2005. − Т. 1. − С. 123−125. − Библиогр.: 9 назв.

704.Демченко, О. П. Роль особистості вчителя у професійно-педагогічному самовизначенні школярів : [вплив особистості педагога на проф. самовизначення майбут. учителів] / О. П. Демченко // Вісн. Глухів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки. − Глухів, 2007. − Вип. 9. − С. 148−153. − Бібліогр.: 10 назв.

705.Денисова, Н. В. Професійна орієнтація у навчально-наукових комплексах педагогічного спрямування : [осн. форми профорієнтації на вчител. професію] / Н. В. Денисова // Засоби навч. та наук.-дослід. роботи : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.]. − Х., 2005. − Вип. 22. − С. 48−53.

706.Дятленко, С. Підготовка учнів 8−9 класів до профільного самовизначення у процесі профільної орієнтації / Сергій Дятленко // Наук. зап. Сер.: Педагогіка / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка [та ін.]. − Т., 2007. − № 8. − С. 140−145 : табл. − Бібліогр.: 5 назв.

707.Елькина, О. Ю. Формирование продуктивного опыта младших школьников : [профориентац. работа с младшими школьниками] / О. Ю. Елькина // Нач. школа плюс До и После. − 2007. − № 4. − С. 38−42.

708.Ефимова, Н. Готовлюсь к профессиональной деятельности : психол. практикум для старшеклассников / Наталья Ефимова // Шк. психолог. – 2007. – Янв. (№ 2). – С. 24–31.

709.Ефремов, К. Кого мы считаем трудящимися? : [подгот. детей к выбору профессии] / К. Ефремов // Воспитат. работа в школе. − 2005. − № 5. − С. 127−130.

709 а. Загашев, И. О. Занятия по профориентации в библиотеке / И. О. Загашев. – М. : Чистые пруды, 2008. – 32 с. – (Библиотечка „Первого сентября”) (Серия „Библиотека в школе” ; вып. 20). – Библиогр.: с. 31.

710.Загребельний, С. Л.Формування у старшокласників інтересу до професії у процесі вивчення предметів фізико-математичного циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 „Теорія і методика виховання” / Загребельний Сергій Леонідович ; [наук. кер. Сипченко В. І.] ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ : [б. в.], 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18 (8 назв).

711.Зайцева, О. М. Форми роботи вчителя початкових класів з підготовки молодших школярів до професійного самовизначення / О. М. Зайцева // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. − Рівне, 2005. − Вип. 30. − С. 69−71. − Бібліогр.: 5 назв.

712.Закатнов, Д. О. Організаційно-педагогічні умови здійснення профорієнтаційної роботи з школярами в умовах профільного навчання / Д. О. Закатнов // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. − К., 2005. − Вип. 8, кн. 2. − С. 41−44. − Бібліогр.: 6 назв.

713.Закатнов, Д. О. Профориентационная направленность общеобразовательной подготовки молодежи / Д. О. Закатнов // ПостМетодика. − 2008. − № 2. − С. 29−32. − Библиогр. в конце ст.

714.Закатнов, Д. О. Профорієнтаційна робота зі школярами в умовах профільного навчання / Д. О. Закатнов // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. − К., 2004. − Вип. 6, кн. 2. − С. 67−72. − Бібліогр.: 5 назв.

715.Залізовська, Н. А. Освітянсько-професійна орієнтація випускників шкіл / Н. А. Залізовська, О. В. Пшеничнюк // Сучас. інформ. технології та інновац. методики навчання в підготов. фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. − К. ; Вінниця, 2006. − Вип. 12. − С. 47−50.

716.Зеленська, Н. В.Активізуюча профорієнтаційна робота : метод. рек. для педпрацівників ЗОШ та ПТНЗ / Зеленська Н. В., Некрасова І. М., Радченко О. Б. ; АПН України, Донец. ін-т післядиплом. освіти інж.-пед. працівників. – Донецьк : [б. в.], 2007. – 92 с. – Бібліогр.: 7 назв. – Зміст: Розділ 1 : Психологічні проблеми професійної підготовки фахівців будівельного профілю в системі профтехосвіти.– С. 8–24 ; Розділ 2 : Програма профорієнтаційної роботи. – С. 25–91.

717.Зєня, Л. Я. Індивідуалізація навчання в початковій школі як основа майбутнього професійного самовизначення учнів в умовах старшої профільної школи / Л. Я. Зєня, А. О. Зєня // Підготовка вчителя початкової школи в умовах нової парадигми освіти : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., 1−2 квіт. [2004 р.] : до 170‑річ. ювілею / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова [та ін.]. − К., 2004. − С. 108−110. − Бібліогр.: 7 назв.

718.Іваненко, Р. В. Вирішуємо проблеми професійної орієнтації в ліцеї : [профорієнтація на професію мед. працівника] / Іваненко Р. В. // Обдар. дитина. − 2005. − № 5. − С. 12−17.

719.Іваненко, Р. Організаційні форми і методи проведення профорієнтаційної роботи в умовах медичного ліцею / Руслана Іваненко // Наук. праці. [Сер.: Педагогіка] : наук.-метод. журн. / Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Могили комплексу „Києво-Могилян. акад.” − Миколаїв, 2007. − Т. 71, вип. 58. − C. 207−211 : табл. − Бібліогр.: 6 назв.

720.Іванова, А. С. Навчання учнів старшої школи. Обговорення проблеми вибору професії в умовах міжкультурного спілкування. Ч. 2 / А. С. Іванова, Н. К. Скляренко ; [голов. ред. С. Ю. Ніколаєва ; заст. голов. ред. Н. К. Скляренко та ін.]. – К. : Ленвіт, 2005. – 64 с. – (Бібліотечка журналу „Іноземні мови” : дод. до наук.-метод. журн. „Іноземні мови” ; № 2).

721.Іванова, А. С. Навчання учнів старшої школи міжкультурного спілкування англійською мовою з орієнтацією на вибір професії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 „Теорія та методика навчання: германські мови” / Іванова Алла Сергіївна ; [наук. кер. Скляренко Н. К.] ; Київ. нац. лінгв. ун-т. − К. : [б. в.], 2006. − 24 с. − Бібліогр.: с. 20−21 (7 назв).

722.Іваньо, Ю. Підготовка школярів до вибору майбутньої професії у процесі взаємодії загальноосвітньої школи з вищими навчальними закладами / Юрій Іваньо // Наук. зап. Сер.: Педагогіка / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка [та ін.]. − Т., 2007. − № 8. − С. 124−128 : табл. − Бібліогр.: 6 назв.

723.Кадыров, А. Р. Модель предпрофильной подготовки [девятиклассников сельской школы] / А. Р. Кадыров // Открытая школа. − 2007. − № 5. − С. 16−18.

724.Капустіна, О. В. Використання у профорієнтаційній роботі з школярами методів активізації професійного самовизначення / О. В. Капустіна // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. − К., 2005. − Вип. 8, кн. 2. − С. 71−74. − Бібліогр.: 6 назв.

725.Капустіна, О. В. Педагогічні умови активізації професійного самовизначення старшокласників у навчально-виховній діяльності школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 „Теорія і методика виховання” / Капустіна Ольга Володимирівна ; [наук. кер. Закатнов Д. О.] ; Ін-т проблем виховання АПН України. − К. : Наук. світ, 2004. − 20 с. − Бібліогр.: с. 17 (7 назв).

726.Кирилюк, Н. Профорієнтація – крок до професії : [досвід профорієнтац. роботи МНВК (міжшкіл. навч.-виробн. комбінатів)] / Надія Кирилюк // Проф.-техн. освіта. – 2009. – № 1. – С. 28–29.

727.Клычкова, А. И. Работа школьного психолога по поддержке профессионального самоопределения старшеклассников в условиях профильного обучения / А. И. Клычкова, Д. С. Ермаков // Профил. школа. – 2008. – № 4. – С. 33–37 : табл. – Библиогр.: 5 назв.

728.Коберник, О. М. Психолого-педагогічне проектування профорієнтаційної діяльності класного керівника [як інноваційної технології професійного самовизначення старшокласників] / О. М. Коберник // Вісн. Глухів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки. − Глухів, 2007. − Вип. 9. − С. 124−130. − Бібліогр.: 9 назв.

729.Коносавська, О. Ю. Роль гімназії у формуванні компетенції професійного вибору / Коносавська О. Ю. // Науково-методичні засади формування ключових компетенцій учня гімназії : матеріали наук.-практ. конф. до 70-річчя навч. закл. та 10-річчя гімназії / Ін-т педагогіки АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України, Гімназія „Консул” № 86 [та ін.]. − К., 2008. − С. 173−176.

730.Коробка, Л. М. Професійна орієнтація як система підготовки старшокласників до свідомого професійного самовизначення / Л. М. Коробка // Вісн. Харк. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Психологія. − Х., 2004. − Вип. 13, ч. 1. − С. 96−101. − Бібліогр.: 5 назв.

731.Коровин, С. С. Помочь школьникам в профессиональном самоопределении : [о подгот. учеников к проф. выбору физ. культуры] / С. С. Коровин // Физ. культура в школе. − 2006. − № 8. − С. 9.

732.Котелянець, Н. Профорієнтаційна робота на уроках трудового навчання в початковій школі / Наталія Котелянець // Труд. підготовка в закл. освіти. – 2009. – № 6. – С. 44–45.

733.Кудря, О. В. Формування професійних інтересів школярів у навчальній діяльності (методичний аспект) / О. В. Кудря // Вісн. Черніг. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. − Чернігів, 2005. − Вип. 29. − С. 88−91.

734.Лазаренко, Л. Професійна орієнтація як система коригувального впливу на професійне самовизначення молоді : [орг. профорієнтац. роботи в школі] / Лариса Лазаренко // Труд. підготовка в закл. освіти. − 2008. − № 4. − С. 41−42.

735.Лазаренко, Л. Створення простору профільного самовизначення як компонент формування готовності учнів основної школи до вибору профілю навчання : [зміст, форми методи та етапи профорієнтації] / Лариса Лазаренко // Молодь і ринок. − 2008. − № 4. − С. 107−111. − Бібліогр.: 11 назв.

736.Ланько, О. Організація профорієнтаційної роботи [в Чернігівському професійному будівельному ліцеї] / О. Ланько, О. Гавриленко // Директор школи. Україна. – 2009. – № 6. – С. 59–63.

737.Ланько, О. Планування профорієнтаційної роботи [в ліцеї] / О. Ланько, О. Гавриленко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2009. – № 7/8. – С. 42–44 : табл.

738.Лернер, П. С. Проектирование образовательной среды по формированию профориентационно значимых компетентностей учащихся / Павел Семенович Лернер // Шк. технологии. − 2007. − № 5. − С. 86−92.

739.Литвинова, Н. Профорієнтація як засіб підготовки учнівської молоді до праці : [рек. з проведення профорієнтац. заходів в загальноосвіт. та проф.-техн. учб. закл.] / Наліна Литвинова // Педагогіка і психологія проф. освіти. − 2007. − № 3. − С. 200−210. − Бібліогр.: 9 назв.

740.Медведев, Д. С.Модель профессионального самоопределения старшеклассников в профильной школе / Д. С. Медведев // Профил. школа. – 2009. – № 4. – С. 58–62.

741.Мельник, О. В. Методи професійної орієнтації учнівської молоді в сучасній загальноосвітній середній школі / О. В. Мельник // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. − К., 2005. − Вип. 8, кн. 2. − С. 50−53. − Бібліогр.: 5 назв.

742.Мельник, О. В. Особистісно зорієнтована допрофільна підготовка учнів 8−9 класів / Мельник О. В. // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання [та ін.]. − К., 2008. − Вип. 11. − С. 227−237. − Бібліогр.: 5 назв.

743.Мельник, О. В. Професійна орієнтація учнів гімназії на засадах компетентнісного підходу / Мельник О. В. // Науково-методичні засади формування ключових компетенцій учня гімназії : матеріали наук.-практ. конф. до 70-річчя навч. закл. та 10-річчя гімназії / Ін-т педагогіки АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України, Гімназія „Консул” № 86 [та ін.]. − К., 2008. − С. 217−223. − Бібліогр.: 5 назв.

744.Мельник, О. В. Профорієнтаційна робота зі школярами в умовах профільного навчання : наук.-метод. посіб. для вчителів / [Мельник О. В., Уличний І. Л.] ; АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України. − К. : Мегапринт, 2008. − 118 с. : табл. − Бібліогр.: с. 114−117 (59 назв). − Авт. вказ. у вих. дан.

745.Мельник, О. В. Теорія та методика професійної орієнтації учнів старшої профільної школи / Мельник О. В. // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання [та ін.]. − К., 2008. − Вип. 12, кн. 1. − С. 280−287. − Бібліогр.: 9 назв.

746.Мельник, О. В. Форми професійної орієнтації учнівської молоді в сучасній загальноосвітній середній школі / О. В. Мельник // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. − К. ; Житомир, 2005. − Вип. 7. − С. 302−308. − Бібліогр.: 7 назв.

747.Мельник, Т. Профорієнтаційна робота зі школярами у гімназії / Тетяна Мельник // Рід. школа. − 2004. − № 10. − С. 16−18 : табл. − Бібліогр.: 7 назв.

748.Мерзлякова, О. Л. Сприяння саморозвитку старшокласників методами профорієнтації / Мерзлякова О. Л. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 174–183. – Бібліогр.: 14 назв.

749.Моїсеєнко, О. Профорієнтаційна робота соціального педагога [загальноосвітнього навчального закладу] / О. Моїсеєнко // Відкритий урок. − 2008. − № 5. − С. 33−34.

750.Мочалова, Д. Роль шкільного психолога в орієнтації та виборі професійного навчання учнів 11 класів : [профорієнтац. робота в ліцеї] / Доріон Мочалова // Інформатика. − 2005. − Серп. (№ 31/32). − С. 27−28.

751.Музалева, В. М. Программа психолого-педагогического сопровождения эксперимента : [профориентац. работа школ. психолога] / Музалева В. М. // Упр. соврем. школой. Завуч. – 2008. – № 3. – С. 33–52 : табл.

752.Муранова, Н. Дидактичні умови здійснення допрофесійної підготовки старшокласників : [форми профорієнтац. роботи] / Наталія Муранова // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2004. – № 6. – С. 59–69. – Бібліогр.: 15 назв.

753.Наконечна, Н. Професійне самовизначення старшокласників у системі інтеграційних зв’язків середньої та вищої освіти / Наталія Наконечна // Пед. новації столич. освіти: теорія і практика : наук.-метод. щорічник – 4 / Ін‑т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Київ. міськ. пед. ун-т ім. Б. Грінченка. – К., 2004. – С. 193–200 : іл. – Бібліогр.: 8 назв.

754.Організація трудового виховання учнів ПТНЗ та ЗОШ : метод. рек. / Верченко Н. В., Савустьяненко Т. Л., Єрмакова З. І. Молчанов В. М. ; АПН України, Донец. ін-т післядиплом. освіти інж.-пед. працівників. – Донецьк : [б. в.], 2006. – 33 с. – Із змісту: 5. Організація профорієнтаційної роботи. – С. 15–20 ; Дод. 1. Методичні рекомендації до проведення інтегрованої ділової гри „Рік робітничої професії” / розроб.: Верченко Н. В., Савустьяненко Т. Л. – С. 22–26 ; Дод. 4. План заходу з профорієнтаційної роботи „День відчинених дверей”. – С. 31.

755.Осадчий, С. Методи активізації професійного самовизначення школярів / Сергій Осадчий // Нова пед. думка. − 2004. − № 1. − С. 82−85. − Бібліогр.: 7 назв.

756.Охріменко, З. В. Вплив сім’ї на вибір учнями підліткового віку профілю навчання у старшій школі / Охріменко З. В. // Науково-методичні засади формування ключових компетенцій учня гімназії : матеріали наук.-практ. конф. до 70-річчя навч. закл. та 10-річчя гімназії / Ін-т педагогіки АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України, Гімназія „Консул” № 86 [та ін.]. − К., 2008. − С. 268−275. − Бібліогр.: 5 назв.

757.Павелків, О. Форми профорієнтаційної роботи зі старшокласниками в процесі вивчення курсів математичного напряму / Ольга Павелків // Нова пед. думка. − 2004. − № 4. − С. 60−63. − Бібліогр.: 7 назв.

758.Пасічник, Н. Формування готовності старшокласників до професійного самовизначення в умовах ринкової економіки : [вплив ринку праці на вибір майбут. професії] / Наталя Пасічник // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка [та ін.]. − Кіровоград, 2006. − Вип. 71. − С. 217−219. − Бібліогр.: 5 назв.

759.Педагогічні засоби підготовки старшокласників до професійного самовизначення в умовах профільного навчання : метод. посіб. / [Д. О. Закатнов, О. В. Мельник, О. В. Осипов та ін. ; за ред. Д. О. Закатнова] ; Ін-т проблем виховання АПН України. – К. : [б. в.], 2005. – 181 с. – Бібліогр.: с. 179–180.

760.Петренко, П. Системний підхід до профорієнтаційної роботи [з випускниками шкіл] / Павло Петренко // Освіта. Технікуми, коледжі. − 2006. − № 2. − С. 27−29.

761.Петрюк, І. Роль соціального педагога у професійному самовизначенні соціально дезадаптованих старшокласників / Ірина Петрюк // Педагогіка і психологія проф. освіти. − 2007. − № 4. − С. 156−162. − Бібліогр.: 7 назв.

762.Піддячий, М. І. Вплив соціокультурного оточення на професійний вибір старшокласників / М. І. Піддячий // Сучас. інформ. технології та інновац. методики навчання в підготов. фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. − К. ; Вінниця, 2004. − Вип. 6. − С. 54−59. − Бібліогр.: 5 назв.

763.Піддячий, М. І. Орієнтація старшокласників на професійну діяльність в умовах профільного навчання : [удоскон. проф. орієнтації старшокласників] / М. І. Піддячий // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звіт. наук. конф., 3−4 квіт. 2006 р. / АПН України, Ін-т педагогіки. − К., 2006. − С. 211−213.

764.Піддячий, М. Профорієнтаційна робота: творчі пошуки педагогів МНВК : [з досвіду міжшкіл. навч.-вироб. комбінату м. Борисполя Київ. обл.] / Микола Піддячий // Проф.-техн. освіта. − 2004. − № 3. − С. 37−41 : табл. − Бібліогр.: 11 назв.

765.Піддячий, М. І.Система професійної орієнтації у профільній школі / М. І. Піддячий // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2008 рік / АПН України, Ін-т педагогіки. – К. : Пед. думка, 2009. – С. 407–408.

766.Піщалковська, М. Підготовка учнів початкової школи до профільного навчання в старших класах : [рання профорієнтація як складова системи профіл. навчання в школі] / Марина Піщалковська // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. − 2005. − Вип. 1. − С. 90−96 : табл. − Бібліогр.: 9 назв.

767.Піщалковська, М. Рання професійна орієнтація учнів [початкової школи] / Марина Піщалковська // Почат. освіта. − 2005. − Квіт. (№ 15). − С. 10−12 : табл. − Бібліогр.: 6 назв.

768.Побірченко, Н. Психологічні умови професійної орієнтації у загальноосвітній школі : [зміст і форми профорієнтації на різних етапах навчання школярів] / Неоніла Побірченко // Педагогіка і психологія проф. освіти. − 2007. − № 3. − С. 191−199. − Бібліогр.: 4 назви.

769.Поваренков, Ю. П. Психологическое сопровождение становления профессионала / Поваренков Ю. П. // Психологическое и социально-педагогическое сопровождение детей и молодежи : материалы междунар. науч. конф., [6−8 дек. 2005 г. : в 2 т.] / Ярославл. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского [и др.]. − Ярославль, 2005. − Т. 1. − С. 25−27. – Библиогр.: 17 назв.

770.Положення про шкільнийЦентр профорієнтації // „Формування національно свідомого господаря землі як складова виховання громадянина держави в умовах сільської школи” : (з досвіду дослід.-експерим. роботи Великобурім. загальноосвіт. школи I–III ступенів Чорнобаїв. р‑ну) / Черкас. облас. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників [та ін. ; авт.-уклад. Упир Л. М.]. – Черкаси, 2007. – С. 18–20. – (Експериментальні освітні заклади Черкащини).

771.Протас, О. Особливості взаємодії школи та батьків у професійній орієнтації старшокласника / Оксана Протас // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Педагогіка / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. − Івано-Франківськ, 2008. − Вип. 22/23. − С. 302−308. − Бібліогр.: 5 назв.

772.Профорієнтаційна робота класного керівника : метод. рек. / Держ. служба зайнятості України, Черніг. облас. центр зайнятості ; авт.-уклад. В. В. Синявський. – Чернігів : [б. в.], 2005. – 23 с.

773.Профорієнтаційна робота психолога / [упоряд. Т. Гончаренко]. – К. : Шкіл. світ, 2007. – 127 с. : табл. – (Бібліотека „Шкільного світу”. Психолог. Бібліотека).

774.Семенова, Г. Развитие учебно-познавательных мотивов младших школьников : [структура и тематика занятий о профессиях] / Галина Семенова // Нач. школа. − 2007. − 16−31 янв. (№ 2). − С. 23−41 : рис.

775.Сидоренко, О. Профільна освіта і професійна орієнтація в школі − взаємопов’язані складові соціалізації учнівської молоді / Олександр Сидоренко // Профільне навчання: теорія і практика : зб. наук. пр. за матеріалами методол. семінару АПН України / АПН України, Від-ня дидактики, методики та інформ. технологій в освіті, Ін-т педагогіки. − К., 2006. − С. 85−89. − Бібліогр.: 11 назв.

776.Сизоненко, А. Психологічне сприяння професійному самовизначенню [старшокласників] / Аліна Сизоненко // Імідж сучас. педагога. – 2005. – № 5. – С. 28–30. – Бібліогр.: 7 назв.

777.Слободенюк, В. И. Профориентация с позиций активности личности : [осн. направления, формы и методы профориентац. работы с старшеклассниками] / В. И. Слободенюк // Открытая школа. – 2009. – № 1. – С. 18–19.

778.Соловйов, В. Методика профорієнтаційної роботи з майбутніми аграріями : [метод. аспекти профорієнтац. роботи під час допроф. профіл. підготов. у загальноосвіт. школі] / Валерій Соловйов // Молодь і ринок. – 2009. – № 4. – С. 26–30. – Бібліогр.: 9 назв.

779.Ставицький, С. Б. Удосконалення моніторингу формування професійної спрямованості учнівської молоді : [моніторинг профорієнтац. роботи в школі] / С. Б. Ставицький // Сучас. інформ. технології та інновац. методики навчання в підготов. фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. − К. ; Вінниця, 2006. − Вип. 10. − С. 100−105 : схема. − Бібліогр.: 6 назв.

780.Столяренко, О. Б. Особливості професійної орієнтації випускників сучасної сільської школи / Столяренко О. Б. // Пед. процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України [та ін.]. − К., 2006. − Вип. 5. − С. 256−261. − Бібліогр.: 9 назв.

781.Столяренко, О. Б. Професійне самовизначення випускників сучасної сільської школи : [профорієнтац. робота в сіл. школі] / Столяренко О. Б // Науково-методичні засади формування ключових компетенцій учня гімназії : матеріали наук.-практ. конф. до 70-річчя навч. закл. та 10-річчя гімназії / Ін-т педагогіки АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України, Гімназія „Консул” № 86 [та ін.]. − К., 2008. − С. 288−292. − Бібліогр.: 9 назв.

782.Субко, Є. Профорієнтація учнів / Є. Субко // Відкритий урок. Плеяди. − 2007. − № 9/10. − С. 59−62.

783.Сухобоченкова, Є. Н. Профорієнтаційна робота на уроках фізики : [узгодження теорет. матеріалу з фізики з відомостями про професії, пов’яз. з технікою] / Є. Н. Сухобоченкова // Фізика в школах України. – 2008. – № 3. – С. 6–11.

784.Технології професійного самовизначення : з досвіду [профорієнтац.] роботи Володимирец. район. колегіуму Рівнен. обл. // Директор школи. − 2007. − Серп. (№ 31/32). − С. 5−18 : табл.

785.Тимчук, Л. Підготовка вчителя до використання педагогічної технології виховання казкою у контексті проблеми ранньої професійної орієнтації : [проф. орієнтація мол. школярів] / Л. Тимчук // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту. Пед. науки : (зб. наук. пр.) / Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. − Миколаїв, 2006. − Вип. 12, т. 4. − С. 193−204. − Бібліогр.: 6 назв.

786.Тимчук, Л. Раннє професійне самовизначення учнів засобами мистецьких технологій / Лариса Тимчук // Теоретичні та методичні засади неперервної мистецької освіти : [зб. матеріалів наук.-методол. семінару] / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. − Чернівці, 2006. − С. 89−91.

787.Тимчук, Л. Розвиток професійних інтересів школярів у сучасному інформаційному суспільстві / Л. Тимчук // Педагог проф. школи : зб. наук. пр. / Ін-т пед. освіти і освіти для дорослих АПН України, Київ. проф.-пед. коледж ім. А. Макаренка [та ін.]. – К., 2007. – Вип. 8. – С. 75–81. – Бібліогр.: 8 назв.

788.Токар, А. Особливості профорієнтаційної роботи в умовах профільного навчання / Анатолій Токар // Труд. навчання. – 2009. – Лют. (№ 2). – С. 3–10. – Бібліогр.: 13 назв.

789.Уличний, І. Формування потенціалу професійного самовдосконалення учнів старшої школи / Ігор Уличний // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / [Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича]. − Чернівці, 2005. − Вип. 255 : Педагогіка та психологія. − С. 146−154. − Бібліогр.: 12 назв.

790.Устінова, О. В. Профорієнтація – шлях до самовизначення : метод. матеріали щодо профорієнтац. роботи в школі / О. В. Устінова // Труд. навчання в школі. – 2009. – № 5. – С. 6–10 : табл. – Бібліогр.: 21 назва.

791.Цуканова, Е. Г.Центр профориентации в профильной поселковой школе как средство повышения качества образования / Е. Г. Цуканова // Профил. школа. – 2009. – № 4. – С. 44–48.

792.Шайкова, А. Л. Профорієнтаційна робота з учнівською молоддю: теоретичні аспекти / Шайкова А. Л. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 352–355.

793.Швечікова, О. Обираємо професію : [досвід роботи з профорієнтац. діяльн. соц.-психол. служби Луган. облас. ліцею при ЛНПУ ім. Тараса Шевченка] / Олеся Швечікова // Директор школи. − 2006. − Листоп. (№ 42). − С. 19−23. − Дод.: Карти психол.-пед. обстеження особистості учня.

794.Шовкопляс, Н. М. Допрофільна орієнтація учнів молодших класів : [позаклас. заходи з хімії для учнів 4−6 кл.] / Шовкопляс Н. М. // Науково-методичні засади формування ключових компетенцій учня гімназії : матеріали наук.-практ. конф. до 70-річчя навч. закл. та 10-річчя гімназії / Ін-т педагогіки АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України, Гімназія „Консул” № 86 [та ін.]. − К., 2008. − С. 138−143.

795.Як обирати професію : метод. рек. [старшокласникам] / Держ. служба зайнятості України, Київ. міськ. центр зайнятості ; [уклад. В. В. Синявський]. − К. : [б. в.], 2004. − 20 с. : іл. − Бібліогр.: 12 назв.

796.Янцур, М. С. Готовність вчителів трудового навчання до профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю / Янцур М. С., Єзерська Н. Р. // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т [та ін.]. − Херсон, 2006. − Вип. 41. − С. 366−369.

797.Янцур, М. С. Реалізація вчителями початкових класів профорієнтаційної спрямованості у навчальному процесі / М. С. Янцур // Вісн. Глухів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки. − Глухів, 2004. − Вип. 5. − С. 6−13. − Бібліогр.: 18 назв.Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 471. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.022 сек.) русская версия | украинская версия