:

Find out non-standard (slang, dialect) words and unusual forms. Compare and discuss their Slovak translation equivalents
1. "I mean ya gotta weigh every word ya say around him", Sandra said. "It drives ya loony." "I still can't drink this", Mrs. Snell said. "That's terrible. When ya say and all." (J.D. Salinger)

"Aby ste dávali pozor na každ slovo, ktor pred nm vyslovte," povedala Sandra. "Človk z toho pride o rozum. " "Este vždy sa to nedá pi", povedala pani Snellová. To je hráza. Ak musš dávat'pozor na každ slovo a vbec. " (J. Kot)

2. "'Ear about' Arry Potter? Blew up 'is Aunt! We 'ad im 'ere on the Knight Bus, don't we, Era? 'E was trying to ran for it..." (J.K. Rowling)

"Ste počuli o tom Harrym Potterovi? Nafkol tetu. Sme ho mal tu, v autobuse. Pravda, Eru? Pokšal sa ujs... " (O. Kralovičová)

3. "Nevah touch ahnimal in drink wattah". "Oh, come on, Prince, pish- posh." I said. (S. Bellow)

"Nikdy nesmieme dotknut' zviera vpitnej vod. " "Ale, prosm vás, princ, cha, cha, cha!" Odvtilsom. (M. Breznický)

4. Clean the house, take care of her kids, the yard, the vegetable garden out back ... laundry anything she tell you do. (D. Steel)

Pucovat barak, dávat bacha na pankhartov, makat v záhrad ... prat šecko, čo ti pov. (L'. Groch)

5. Gonna get a little place an' live on fatta the land. (J. Steinbeck )

Budem ma taký malý domček a budem ma všetko, po čom srdce tži (K. Dlouhý J. Boor)

6. "I ain't gonna help, heal no Yankee!" the boy hotly protested. (K.E. Woodiwiss)

"Nebudem pomáhat' lieči nijakých Yankeeov, " vášnivo protestoval chlapec. (O. Kralovičová)

7. Intent upon staying out of the team's path, the boy heedlessly stepped backwards into a loitering group of Union soldiers. Their presence was first marked when a slurred voice called loudly: "Hey, looky here! An up-country brat come to town." (K.E. Woodiwiss)

Aby sa vyhol vozu s pušným prachom, nepozorne uskočil medzi skupinku zahatujcich vojakov Unie. Zbadal ich, až ke ktosi hlasno zakričal: "Kuknite sa! Ddinský fagan prišiel do msta!" (O. Kralovičová)

8. Ain't dat somep'n? Why it's jes' like dat fancy man knows fer sure he's gonna be buyin' dis place, and is already movin' in. (K.E. Woodiwiss)

To teda je! Preto si bol ten wparádenv chlap taký istý, že kpi Briar Hill. (O. Kralovičová)

9. "Then why did he say that? Why? Whyyyyyyy? It'sperfickly obvious," said Jude handing him a glass. Iss because Pretentious Jerome is straight. "Straight as a die," said Shaz (H. Fielding)

Tak prečo to povedal? Prečo? Prečooooo? Tojepredsajasn, babotala Jude a podala mu pohár. Namyšlený Jeromejestoproheteroš. Heteroš ako vyšitý, dodala Shaz. (T. Chovanová)

10. I enjoid our little get together the other evening and five hundred pounds would help me to forget it once and for all. Love Mandy. (J. Archer)

Rada si spomýnam na naš spoločný večer a pecto libier bi mi pomohlo zabudnut'. Boskáva a Mandy. (J. Galata): 2014-11-10; : 412.


:


Studopedia.info - - 2014-2020 . (0.001 .) |