:

Compare the following translation variants. Discuss individual approaches
1. "What are you for?" he shouted. "T' mister's dwn i' t' fowld. Go round by th' end ot' laith if ye went to spake to him."

"Is there nobody inside to open the door?" I hallooed, responsively.

"There's nobbut t' missis; and shoo'll not open't and ye mah yer flaysome dins till neeght."

"Why? Cannot you tell her who I am, eh, Joseph?"

"Nor-ne me! I'll hae no hend wi't," muttered the head vanishing. (E. Bronte, Yorkshire dialect)

"So tu chcete? " zvolal, "pán je tamdolu pri hydine, tajdite ta okolo tamtej ohrady, ak sa chcete s nm zhovára. "

"Nieto v dome nikoho, kto by mi otvoril dvere? Zareval som namiesto odpovede.

"Len pani a tá vám veru neotvor ani do vešera, šo by ste ju naraz z koži odrali."

"A prečo? Nemžetejejpoveda, kto som?"

"ja ni, ja sa s ou nedovrávam, " zahundral a hlava zmizla.

(V. Bukvová-Daxnerová)

"Čo tam stváraj? Zvolal, "gazda je v ovčinci. Ak snm dačo chcu zájdu okolo za dom. "

"A dnu nie je nik, aby mi otvoril? " zavolal som.

Nik ibapanička, ale tá im neotvor, mžu trieska kolko len chc. "

Aleprečo, Jozef? Vejejpovedzte, kto som. "

"Kdeže! Ja s tým nič nechcem ma!" zašomral a hlava zmizla.

(M. Záryová)

2. "Cap'ain, you see him small drop tar on water dere? You see him? Well, spose him one whale eye, well, den!" And taking sharp aim at it, he darted the iron right over old Bildad's broad brim, clean across the ship's decks, and struck the glistening tar spot out of sight. "Now," said Queequeg, quietly hauling in the line, "spose-ee him whale-e eye; why, dad whale dead." (H. Melville, Pidgin)

"Vidie kapitán ten malý kvapka decht tam na voda? Vidie? Myslie, že je to oko velryba. Tak!" Pozorn namieril a vymrštil harpunu rovno ponad Bildadov širák cez celu palubu, ligotav škvrnu, ktorá bola tak daleko, že sa takmer strácala z dohladu, traftl.

"Tak", povedal Kvikveg, pokojn priahujc šnru. "kebv to oko velryba, tá velryba smr. " (O.Kornek)

"Kapitán, vidie tu kvapku tru na voda, Vidie ju? No, poveda, to je oko velryby, tak pozor!" Ostro namieril a vrhol harpunu rovno ponad široký klobk starho Bildada, cez cel palubu a traftl do ligotavej kvapky tru, ktorá okamžit zmizla.

"No," povedal Kvikveg a pokojn pritahoval šnru, " to bolo oko velryby, velryba mrtva. " (J. Šimo)

5. Compare different approaches to the following translations. Characterize and discuss the differences. (No. 1 and 2 are presented by Vilikovský 1984, No. 3 is presented by Popovič 1975).

1. I lodged in the same house vith a pieman once, sir, and a wery nice man he was - reg'lar clever chap, too - make pies out o' anything, he could. "What a number o' cats you keep, Mr. Brooks," says I, when I'd got intimate with him. "Ah," says he, "I do - a good many," says he. "You must be wery fond o' cats," says I. "Other people is," says he, a winkin' at me; "they ain't in season till the winter though," says he. "Not in season" says I. "No," says he, "fruits is in, cats is out." (C. Dickens)

Raz som býval spolu s jedným paštetárom. Bol to velmi slušný človk, prosm. Naozaj slušný a on vedel urobit' pašttu zo všetkho na svete Mal v byte vela mačiek, čomu som sa divil. To máte mačky tak rád? - pýtal som sa ho raz. On iba zažmurkal a povedal: Ja nie, ale druhi. No ich sezna prde až v zime. Pokialje ovocie, mačky nemaj cenu. (Mr. and Mrs. Felber, 1949)

Prosm, bývau som raz vedno s jedným, čo robiu paškty, bou to poriadny človk, mžem poveda, šikovný chlapk, robiu paškty zo všetkieho na svete. Reku, kolko mačiek máte, pán Brooks? Opýtau som sa ho raz, ke sme už boli dovrn. "Ale hej, mám ich vela," odpovedau mi. "Muste ma mačky velmo rád," nadhodiu som očistom. "Ja nie, ale druhi, " odpovedau ažmurkou na mna; "ich čas je až v zime," dodau ešte. "Až v zime?" začudovau som sa. "Ano," uistiu ma, "keje čas ovociny, mačky nemaj cenu." (J. Mihál, 1962)

2. "I might as veil go mit you for notting... Und so I shall get soaked! ... Vun dollar und a quarter, und a day like dis!" (U. Sinclair)

"Tak isto mžem is s vami zadarmo... Ve celá premoknem!... Jeden a štvrdolára a to ešte v takýto den!" (J. Šimo)

3. Oh, dat iss all over, - said the German - I will not sell now, Jess; dere is nothing to dat. It iss all over. (T. Dreiser)

O, s insertu nepute ništ! - odsekol Nemec. - Jetnotucho nepretam! Ne, s tým nepute ništ. Už je po šeckem. (I. Krčmry)

4. It had to be Sunday dinner, didn't it? I mean, that's comme il faut, right? (E. Segal)

A kedy sme ta mali s, ak nie v nedel'u na obed? Tak sa predsa patri, no nie? (V. Marušiaková): 2014-11-10; : 342.


:


Studopedia.info - - 2014-2020 . (0.002 .) |