Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ТЕМА 13. НОРМИ ПРАВА
Питання, що виносяться на розгляд на семінарському занятті.

1. Поняття правової норми та її ознаки.

2. Логічна структура правової норми. Структурні елементи норми права: гіпотеза, диспозиція, санкція.

3. Види правових норм. Практичне значення класифікації правових норм.

4. Способи викладення норм права. Співвідношення норми права і статті нормативно-правового акта.

 

Методичні рекомендації

“Норма права” є однією із загальнотеоретичних категорій, оскільки будь-яке правове явище розкриває свій зміст безпосередньо або опосередковано саме у взаємодії та співвідношенні з правовими нормами. Тому метою вивчення наступних питань є безпосереднє вивчення внутрішньої природи норми права, визначення її змісту, структури та видів.

Розглядаючи тему, необхідно виходити з того, що норма права, будучи первинним, основним елементом змісту права, виражає його істотні риси в цілому. Вона виступає в ролі елементарної юридичної основи діяльності державного механізму, суспільних формувань, громадян. Без норм право неможливе, його немає, воно втрачає свій інструментарій дії на людину.

Норми права характеризуються своїми специфічними ознаками, що відрізняють їх від інших соціальних норм: загальнообов'язковістю, формальною визначеністю, нормативністю, системністю. Вони встановлюються або санкціонуються державою, регулюють суспільні відносини, розраховані на регулювання не одиничних суспільних відносин, а видів відносин, звернені не до конкретної особи, а до широкого кола конкретно невизначених суб'єктів.

У рамках цієї теми вивчається структура правової норми в єдності елементів, що її складають. Структура норми права – це будова і внутрішня форма організації взаємопов’язаних елементів: гіпотези, диспозиції і санкції. Така структурна модель норми права виводиться логічним шляхом і зумовлена відмінністю функціонального призначення складових її елементів. Тому слід урахувати, що проблема структури норми права є дискусійною. Поряд з наведеною тричленною структурою деякі учені дотримуються двочленної схеми: гіпотеза і диспозиція; диспозиція і санкція.

Питання про класифікацію норм права в навчальній літературі висвітлено досить детально, тому слід звернути увагу на різноманіття існуючих критеріїв поділу правових норм.

Розглядаючи питання щодо співвідношення норми права зі статтею нормативного акта, слід виходити з того, що норма права як модель поведінки не завжди співпадає з її текстуальним відбиттям у статтях нормативно-правових актів. Існує три основні варіанти викладення правових норм. При першому варіанті норма права і стаття нормативно-правового акта співпадають, при другому – в одній статті може міститися декілька норм права, при третьому – одна норма викладена в декількох статтях. У зв'язку із цим слід розібратися з відмінністю між відсильними і бланкетними нормами права.

Практичні завдання

Під час підготовки до семінарського заняття курсанти та студенти повинні.

1. Засвоїти визначення понять: норми права, структура норми права, гіпотеза, диспозиція, санкція, норми-дефініції.

2. Самостійно скласти схему класифікації норм права.

3. Проаналізувати структуру норми права та визначити вид кожного структурного елемента:

«Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналіста карається або штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років».

4. Самостійно виконати наступні завдання:

- проаналізуйте відповідність ознакам правових норм положень ст. 6 Конституції України;

- проаналізуйте відповідність ознакам правових норм положень ст.ст. 60, 62 Конституції України. Виявіть особливості формулювання цих правових приписів у порівнянні зі ст. 6;

- з’ясуйте кількість правових норм у ст. 41 Конституції України. Висновок аргументуйте;

- з’ясуйте кількість правових норм у ст. 15 Цивільного кодексу України;

- з’ясуйте кількість правових норм у ст. 223 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

- проаналізуйте структуру правових норм у ст. 239 Цивільного кодексу України;

- проаналізуйте структуру норми права ч. 2 ст. 47 Конституції України;

- викладіть норму права, що міститься в ч. 2 ст. 68 Конституції України, відповідно до логічної структури правової норми (якщо, то, інакше);

- з’ясуйте види правових норм у ст. ст. 1, 6, 42, 55, 60 Конституції України;

- наведіть приклади різних видів правових норм у Кримінальному кодексі України, Кодексі України про адміністративні правопорушення, у Цивільному кодексі України. Укажіть особливості цих норм;

- наведіть приклади складних, альтернативних гіпотез, диспозицій, санкцій із Кримінального кодексу України;

- проаналізуйте ч. 1. ст. 122, ст. ст. 271, 276, 429, 432 Кримінального кодексу України та визначте, до яких способів викладення норм права у статтях нормативно-правових актів вони належать.

5. Визначте:

- гіпотезу у кримінально-правових нормах, що містяться в ст. ст. 116, 118; ч. 2 ст. 134; ст. 145 КК України;

- вид диспозиції та санкції ст. 115 КК України;

- до якого виду диспозиції належать диспозиції ст. ст. 127, 203, 212, 246, 250 КК України;

- вид санкції в ч. ч. 2, 3 ст. 234 КК України.

6. Визначтеспіввідношення норми права і нормативно-правового акта у ст. 20 Конституції України, ст. 186 Кримінального кодексу України, ст. 173 Кодексу про адміністративні правопорушення, ст. 654 Цивільного кодексу України.

7. Підготувати реферати за темами: “Правова норма як інформація”, “Правова норма – первинний елемент права”, “Способи викладення правових норм у статтях нормативно-правових актів”.

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1213. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2019 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия