Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Предмет фонетики


Фонетика (гр. phōnētikós – звуковий, голосовий) – 1) звукова будова певної мови; 2) розділ мовознавства, що вивчає звукову сторону мови. Фонетика – один із найдавніших розділів мовознавства, проблемами якого ще цікавилися давньоіндійський лінгвіст Паніні (V–ІV ст. до н.е) та давньогрецькі філософи Платон та Аристотель[1].

Щодо предмета фонетики існують 3 різні погляди.

Одні вчені (Р.Аванесов, О.Реформатський, М.Жовтобрюх, М.Доленко, В.Лобода) вважають, що ним передусім є звуки, адже саме вони оформляють значеннєві одиниці мови – морфеми і слова. Зокрема, на думку М.Жовтобрюха, «фонетика вивчає умови і способи творення мовних звуків, їх акустичні, а також анатомо-фізіологічні властивості, різні зміни й чергування, взаємозв’язок і взаємозумовленість звукових змін, роль звуків у розрізнюванні значущих елементів мови»[2]. Однак трохи згодом учений цілком слушно додає, що «всебічне вивчення фонетичної структури української мови передбачає також дослідження будови складу та наголосу»[3]. В.Лобода вважає, що, оскільки фонетика розглядає звуки не в їх ізоляції, а в процесі мовлення, тому тут «висвітлюються також деякі питання членування потоку мовлення на окремі одиниці, зокрема склади»[4].

Інші мовознавці (О.Гвоздєв, М.Панов, О.Волох, Н.Тоцька, Ю.Карпенко) зараховують сюди також інтонаційні засоби мови. На думку Ю.Карпенка, «предметом дослідження фонетики є звукова будова мови. Усі одиниці, що вивчає цей розділ мовознавства, поділяють на сегментні, які в мовленнєвому ланцюжку становлять окрему ланку (звуки, склади, звукосполучення, ритмічні структури, або фонетичні слова, синтагми, фрази), а також суперсегментні, що у потоці мовлення не становлять окремої ланки, а накладаються на вже наявні сегменти (наголос, паузи, просодія, інтонація)»[5].

Деякі дослідники (Л.Зіндер, М.Матусевич) вважають предметом фонетики ще й орфографію, тобто зв’язок звуків із письмом. Крім того, як окремий розділ до фонетики зараховують також орфоепію, що вивчає сукупність норм літературної вимови[6].

У лінгвістиці сформувалися два погляди на фонетику як науку: 1. Фонетика вивчає артикуляційні та акустичні особливості звуків мовлення, а суспільну функцію мовних звуків вивчає інша дисципліна – фонологія. 2. Фонетика вивчає не тільки природу звуків, а й їх функцію.

Залежно від завдань, які ставляться у дослідженні звукової системи будь-якої конкретної мови, фонетика

 Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 950. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Мелоксикам (Мовалис) Групповая принадлежность · Нестероидное противовоспалительное средство, преимущественно селективный обратимый ингибитор циклооксигеназы (ЦОГ-2)...

Менадиона натрия бисульфит (Викасол) Групповая принадлежность •Синтетический аналог витамина K, жирорастворимый, коагулянт...

Разновидности сальников для насосов и правильный уход за ними   Сальники, используемые в насосном оборудовании, служат для герметизации пространства образованного кожухом и рабочим валом, выходящим через корпус наружу...

Классификация ИС по признаку структурированности задач Так как основное назначение ИС – автоматизировать информационные процессы для решения определенных задач, то одна из основных классификаций – это классификация ИС по степени структурированности задач...

Внешняя политика России 1894- 1917 гг. Внешнюю политику Николая II и первый период его царствования определяли, по меньшей мере три важных фактора...

Оценка качества Анализ документации. Имеющийся рецепт, паспорт письменного контроля и номер лекарственной формы соответствуют друг другу. Ингредиенты совместимы, расчеты сделаны верно, паспорт письменного контроля выписан верно. Правильность упаковки и оформления....

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия