Студопедия — Аспекти вивчення мовних звуків
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Аспекти вивчення мовних звуків


 

Вивчення звукової системи мови на певному етапі її розвитку може здійснюватися в чотирьох аспектах:

1. Артикуляційний (фізіологічний) аспект, із погляду якого звуки вивчаються як наслідок певних рухів мовних органів.

2. Акустичний (фізичний) аспект передбачає вивчення звуків із погляду їх звучання, тобто як явища акустично-фізичного.

4. Перцептивний (сприймальний) аспект передбачає вивчення звуків із погляду їх сприймання і розуміння.

3. Соціальний (функціональний, лінгвістичний) має на увазі вивчення ролі звукової сторони мови з погляду її смислових функцій.

Залежно від аспектів вивчення мовних звуків існує широке і вузьке розуміння фонетики:

а) широке розуміння фонетики – це розділ мовознавства, що вивчає звукову систему мови у зв’язку з її смисловою роллю та різноманітні звукові зміни, що виступають у мовленні при сполученні звукових елементів між собою. При цьому фонетика обіймає всі 4 аспекти;

б) вузьке розуміння фонетики – це власне фонетичний аспект вивчення звукового складу мови (артикуляційних і акустичних особливостей звуків, закономірностей їх сполучуваності у мовленнєвому потоці, позиційних змін звуків, наголосу, інтонації, членування на склади тощо). Отже, таке розуміння передбачає вивчення тільки перших двох аспектів. Дослідження фонетики в плані перших трьох аспектів ведеться природознавчими методами (анатомо-фізіологічними й акустичними). Дослідження функцій звукових елементів у процесі комунікації здійснюється за допомогою мовознавчих (лінгвістичних) методів дослідження.

Вивчення мовних звуків винятково з погляду анатомо-фізіологічного або фізично-акустичного неможливе. Воно обов’язково – свідомо чи несвідомо – враховує значення звуків для спілкування, тобто включає й лінгвістичний, або функціональний (ще інакше – соціальний), аспект.

Усі ці аспекти, відрізняючись своїми завданнями і методами дослідження, водночас перебувають у щільному, нерозривному зв’язку і взаємно доповнюють один одного. В історії мовознавства були спроби протиставити ці аспекти й штучно розділити їх між двома науками: основною наукою – фонологією (вивчення звукових явищ, з погляду їх здатності диференціювати смислові одиниці) і допоміжною – фонетикою (артикуляційно-акустичний та перцептивний аспекти).

Проте в наш час у світовому мовознавстві утвердилася думка про те, що й так звана фонетика (у вузькому розумінні), і фонологія є нероздільними частинами однієї науки – фонетики. Незважаючи на те, що фонетика у вузькому розумінні і фонологія користуються різними методами, вони мають спільний предмет дослідження – звукові засоби мови, хоча й досліджують цей предмет із різних точок зору. Повного й глибокого розуміння звукових засобів мови можна досягти, користуючись усіма аспектами однаково.

Уперше виступив проти однобічного анатомо-фізіологічного (а також історичного) вивчення мовних звуків у 70-х роках XIX ст. основоположник функціонального аспекту, видатний учений І.Бодуен де Куртене. Він вважав, що фонетика повинна вивчати, по-перше, матеріальну природу звуків (акустичний і фізіологічний аспекти), а по-друге – роль звуків у механізмі мови з морфологічного, словотворчого погляду. Друга сторона фонетики і становить її функціональний аспект.

Ідея І.Бодуена де Куртене про дві сторони фонетики була визнана і поглиблена у працях інших фонетистів і поклала початок формуванню двох фонологічних шкіл: Ленінградської, або Щербівської (основоположник Л.Щерба), і Московської (засновники Р.Аванесов, П.Кузнецов, О.Реформатський, В.Сидоров). Лише після цього теорія фонеми набула поширення і в зарубіжному мовознавстві, де також виділилися кілька фонологічних шкіл. Найвідоміші з них: Празька, Копенгагенська, Лондонська та Американська лінгвістичні школи. Певна річ, що зміст терміна «фонема» неоднаковий у представників різних фонологічних шкіл.

У шкільній методиці під звуком розуміють «найменшу одиницю мови та мовлення»[12], тобто ототожнюють звук і фонему. Хоча автори методичних вказівок для вчителів оперують терміном «фонема», проте нічого відмінного в ньому від терміна «звук» вони не вбачають. На це вказує такий запис: «звук (фонема)...», до якого вдаються укладачі різних методичних рекомендацій, виданих на допомогу вчителям початкових і середніх класів. Тим часом укладачі посібників і підручників для середньої школи безпідставно вводять у методичний обіг окремі положення фонології як учення про фонему, що насторожує. стосується це, по-перше, тлумачення терміна «фонема» і, по-друге, висвітлення одного з протиставлень у системі приголосних – розрізнення за твердістю / м’якістю. Слушні міркування з приводу суперечливого розуміння питань фонетики в школі висловив ще 1990 р. С. Дорошенко[13], однак і досі ніхто не прислухався до них.

 Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 7158. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами 64. Получение (сдача) оружия и боеприпасов для проведения стрельб осуществляется в установленном порядке[1]. 65. Безопасность при проведении стрельб обеспечивается...

Весы настольные циферблатные Весы настольные циферблатные РН-10Ц13 (рис.3.1) выпускаются с наибольшими пределами взвешивания 2...

Хронометражно-табличная методика определения суточного расхода энергии студента Цель: познакомиться с хронометражно-табличным методом опреде­ления суточного расхода энергии...

Тактические действия нарядов полиции по предупреждению и пресечению групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков В целях предупреждения разрастания групповых нарушений общественного порядка (далееГНОП) в массовые беспорядки подразделения (наряды) полиции осуществляют следующие мероприятия...

Механизм действия гормонов а) Цитозольный механизм действия гормонов. По цитозольному механизму действуют гормоны 1 группы...

Алгоритм выполнения манипуляции Приемы наружного акушерского исследования. Приемы Леопольда – Левицкого. Цель...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия