Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Обробляння результатів. За отриманими після колориметрування типових розчинів результатами будують градуювальний графік, відкладаючи на осі абсцис значення об'ємної частки метилового

За отриманими після колориметрування типових розчинів результатами будують градуювальний графік, відкладаючи на осі абсцис значення об'ємної частки метилового спирту у перерахун­ку на безводний спирт, у відсотках, а на осі ординат - відповідні значення оптичних густин.

Оптичну густину кожного розчину визначають не менше трьох разів з одержаних значень знаходять середнє арифметичне.

Залежність між оптичною густиною і об'ємною часткою метилового спирту в типових розчи­нах на градуювальному графіку повинна бути лінійною.

Аналіз спирту здійснюють паралельно з побудовою градуювального графіка за наведеною вище методикою. За оптичною густиною досліджуваного спиртового розчину на градуювальному графіку визначають об'ємну частку метилового спирту у перерахунку на безводний спирт у спирті етиловому ректифікованому, у відсотках. За остаточний результат вимірювання беруть середнє арифметичне значення результатів двох паралельних визначень, різниця між якими не повинна перевищувати 0,002 % за довірчої ймовірності Р = 0,95.

 

Аналіз етилового спирту - сирцю на вміст метилового спирту проводять

Аналогічно попередньому досліду

Контроль якості вимірювань

Контроль якості вимірювань виконують відповідно до розділу 8.

Нижня границя визначання (LOD) об'ємної частки метилового спирту

в 1 дм 3 безводного спир­ту-0,002%.

Лінійність (L) вимірювань метилового спирту в 1 дм3 безводного спирту в діапазоні від 0,002 до 0,13 %.

Значення нормативів контролю похибки визначання об'ємної частки метилового спирту наве­дені в таблиці 13.

Таблиця 13 - Значення нормативів контролю похибки визначання об'ємної частки метилового спирту

Значення нормативів контролю
Збіжність,(г) n = 2, P = 0,95     Відтворність,(R), m = 2, P = 0,95 Міра правильності (границя похибки вимірювання) (К), Р = 0,95
0,002 мг/дм3   0,005 мг/дм3 ± 0,002 мг/дм3

 

Визначання масової концентрації сухого залишку

Метод грунтується на випарюванні зразка спирту етилового ректифікованого та висушуванні його залишку за температури 105 °С. Масову концентрацію сухого залишку визначають гравіметричним методом.

Прилади та реактиви

-Ваги лабораторні 2 класу з найбільшою границею зважування 200 г згідно з ГОСТ 24104

-Чашка для випарювання згідно з ГОСТ 9147

-Ексикатор із вологовбирачем згідно з ГОСТ 23932

-Баня водяна згідно з чинними нормативними документами

-Циліндр 1-250 згідно з ГОСТ 1770

-Сушильна шафа з автоматичним регулюванням температури в границях від 10 °С вище кімнатної температури до 200 °С згідно з чинними нормативними документами.

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 658. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.016 сек.) русская версия | украинская версия